Menu Zavřeno

Proběhlo školení rozhodčích a TAP

Zatímco se atleti a atletky začali v rámci tréninků připravovat na venkovní sezónu a závody, nastal ideální čas rozšiřovat řady a proškolovat trenéry a zejména rozhodčí.

Jako krajský atletický svaz jsme proto organizovali Školení trenérů atletické přípravky, které se konalo 3. 3. na půdě Západočeské univerzity Plzeň, konkrétně na fakultě pedagogické. Jako lektoři byli pro 45 účastníků zvoleny Karolína Kupecká a Petra Kalistová, které předávaly své zkušenosti v rámci praktické části a ukázky, Daniela Benešová se ujala psychologie sportu u dětí a části týkající se první pomoci a prevence úrazu měl na starosti Jan Beránek.

Březnovou sobotu 16. 3. se konaly hned dva kurzy, a to pro rozhodčí. V zasedací místnosti Sportovního gymnázia Plzeň proběhlo Školení rozhodčích III. třídy, kterého se zúčastnilo hned 41 zájemců. Aby byla zaručena úroveň nově proškolených rozhodčích, ujali se lektorské činnosti hned tři rozhodčí I. třídy. Na běhy byl zvolen Aleš Sutnar, vrhy a hody přednesl Martin Nedbal a skoky si vzala na starost Erna Linhartová. Po teoretickém výkladu každé části proběhla také praktická ukázka na Atletickém stadionu města Plzně.

Současně probíhal v areálu atletického stadionu v kavárně Bomba také doškolovací seminář rozhodčích, na které bylo přihlášeno 25 zájemců. Zde šlo o prodloužení rozhodovací licence a prohloubení či utřídění znalostí.

Všem děkujeme za účast, lektorům za předávání rad a zkušeností a na všechny se těšíme na závodech blížící se sezóny.