Menu Zavřeno

Rozšířené zázemí stadionu ve Skvrňanech v nominaci na stavbu roku

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za účelné rozšíření tréninkového sportovního centra a doplnění souboru architektonicky zdařilých objektů. Jednoduchý objekt rozcvičovny záměrně hmotově navazuje na stávající tribunu i na běžecký tunel a společně vytváří harmonický a současně dynamický celek. Porota se ztotožňuje s mottem autora stavby: „Jeden oblouk se naklání k druhému, povídají si spolu a navzájem se lehce prolínají.“

Takto je zdůvodněna nominace odbornou porotou mezi stavby roku.

Pomozte v hlasováním získat Cenu veřejnosti – HLASOVÁNÍ

NĚCO O STAVBĚ:

Tvarově jednoduchý objekt rozcvičovny záměrně navazuje jak na tribunu, tak na stávající běžecký tunel a tvoří s nimi jeden celek. Vnitřní dispozice propojuje všechny prostory a tím výrazně vylepšuje tréninkové možnosti špičkového tréninkového centra. Stavba je žluto-šedá, na fasádu byly použity předzvětralý titanzinek a cementotřískové desky.