Menu Zavřeno

Pravidla pro skok daleký v závodech přípravek v Plzeňském kraji

logo_new
Nové logo PKAS

Na návrh pracovní skupiny Komise mládeže PKAS, schválil Výbor PKAS pravidla pro skok daleký v rámci závodů přípravek v Plzeňském kraji v tomto znění:

Starší předžactvo (2010 a 2011)

Pro závodníky v kategorii staršího předžactva bude na rozběhové dráze vymezen odrazový prostor o délce 0,5 m. Prostor bude vymezen v rozumné vzdálenosti od doskočiště s přihlédnutím na výkonnost závodníků. Atlet se odráží z libovolného místa odrazu uvnitř vymezeného prostoru, který je součástí rozběhové dráhy. Odrazový prostor je zvýrazněn (např. křídou). Pokus je neplatný v případě odrazu mimo vymezený odrazový prostor směrem k doskočišti (přešlap) nebo v případě dopadu mimo doskočiště. Pokus je měřen z místa odrazu v oblasti odrazového prostoru. Pokud se závodník odrazí před odrazovým prostorem, bude jeho pokus měřen od hrany odrazového prostoru dále od doskočiště.

Mladší předžactvo (2012 a 2013)

Závodníci v kategorii mladšího předžactva se odráží z libovolného místa odrazu, které je součástí rozběhové dráhy. Pokus je neplatný v případě odrazu mimo rozběhovou dráhu nebo dopadu mimo doskočiště. Pokus je měřen z místa odrazu.