Menu Zavřeno

Výzvaupřesnění místa a času konání Valné hromady PKAS

Valná hromada Plzeňského krajského atletického svazu proběhne mimo zasedání podle zákona „Lex COVID“

Datum: 26. 3. 2021

Místo: tělocvična, TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, Koterovská 604/133, Plzeň, 326 00

Čas: 16 – 18 hod, (hlasování se můžete zúčastnit kdykoliv během uvedené doby)

Po podepsání volebního seznamu delegátů a prokázání totožnosti u volební komise VH proběhne tajné hlasování formou hlasovacího lístku, který obdržíte od volební komise.

Body VH:

  • Volba předsedy KAS
  • Volba dalších členů KAS
  • Volba revizora KAS
  • Volba delegátů na VH ČAS
  • Schválení účetní uzávěrky PKAS za rok 2020
  • Schválení rozpočtu PKAS pro rok 2021
  • Projednání zprávy o činnosti revizora KAS
  • Projednání zprávy o činnosti PKAS

Všichni členi (AK/AO) PKAS obdrží nejpozději 7 dní před VH podklady pro výše uvedené body voleb VH.