Menu Zavřeno

V PLZNI VYROSTLA PRVNÍ ATLETICKÁ AKADEMIE

1. náměstek města Plzně Roman Zarzycký, předseda AK Škoda Plzeň Miloslav Plašil, místopředseda AK Škoda Plzeň Pavel Kovalský při podpisu konceptu Atletické akademie

Atletická akademie Plzeňského kraje a města Plzně při AK ŠKODA Plzeň je pilotní projekt Českého atletického svazu, jehož cílem je zajistit komplexní pojetí výchovy atletů od 5 do 26 let. Základním motivem akademie je nabídnout vybraným atletům možnost kvalitního tréninku ve spojení se studiem.

Projekt navazuje na dlouholetou koncepci práce s talentovanou mládeží v rámci ČAS. Oproti stávajícímu systému Sportovního střediska a navazujících Sportovních center mládeže by tento nový projekt měl rozšířit a zkvalitnit přípravu pro vybrané atlety zejména v dorosteneckém, juniorském a dospělém věku. Projekt zároveň umožní rozvoj atletiky na širší regionální bázi a celkové zvýšení kvality přístupu ke sportovně-společenské výchově v ČR.

Cílem projektu je komplexní výchova špičkových mládežnických a dospělých atletů, kteří budou schopni konkurovat atletům na národní a mezinárodní úrovni ve spojení s absolvováním středoškolského a vysokoškolského vzdělání. Atleti jsou monitorováni ze strany klubu ve školním prospěchu, docházce a osobní disciplíně hlavními trenéry akademie, kteří komunikují s vedením konkrétního školského zařízení.

Akademie zajišťuje kvalifikované trenéry, organizaci pravidelných tréninků, výcvikových táborů a soutěží na odpovídající úrovni dané předpisy ČAS. Regenerace a zdravotní prevence připravená pro atlety je samozřejmostí, stejně tak jako zajištění odpovídajícího sportovního materiálu a vybavení. Pro rozvoj talentované mládeže bez ohledu na klubovou příslušnost je také důležitá spolupráce mezi kluby v Plzeňském kraji, pravidelná regionální metodická činnost, důraz na propojení studia a tréninku a spolupráce se ZŠ, SŠ a VŠ v regionu spojená s kontrolou prospěchu a studijních výsledků zařazených atletů. V neposlední řadě akademie zajišťuje ubytování a stravování pro zařazené atlety a všestrannou výchovu mládeže na základě organizovaného sportu.

AK ŠKODA Plzeň patří dlouhodobě mezi nejlépe fungující kluby v ČR nejen po stránce sportovní, ale i svým vybavením a zázemím. Během posledních let se plzeňský klub zařadil mezi ty nejpopulárnější v Plzeňském kraji napříč sporty vůbec. Vznikem akademie dostává atletika v  Plzni další významný impuls, který zdaleka přesahuje sportovní stránku a významně podpoří i tu společenskou.

Družstvo žactva AK Škoda Plzeň
Úspěšné atletky AK Škoda Plzeň, jmenovitě zleva: Linda Hettlerová, Kateřina Burianová, Barbara Píchalová, Linda Suchá

Text: Michal Černý, AK Škoda Plzeň